ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • İlgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, çevre mezuatlarına ve diğer yükümlülüklere uyum göstermeyi ve uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,
  • Doğal kaynakkları korumayı, kaynakları verimli kullanmayı, güneş enerjisi panelleri kullanarak çevreyi korumayı,
  • Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmayı veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı ve çevre kirliliğini önlemeyi,
  • Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkan ve çıkması muhtemel atıkları azaltmayı, geri kullanımını veya uygun bertarafını sağlamayı,
  • Tüm faaliyetlerimizde yaşam döngüsü yaklaşımıyla ürünlerimizin çevresel etkilerini kontrol etmeyi,
  • Çalışanlarımızın bilincinin arttırılmasına yönelik eğitimleri vermeyi ve bilinç seviyesinin yükseltimesi,
  • Çevre Yönetim Sistemine ilişkin uygulamalarımızın ve faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlamayı ve sürekli iyiliştirmeyi taahhüt eder.