İSG POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  1. Başta çalışanlarımız olmak üzere, faaliyetlerimizden etkilenebilecek tüm paydaşlarımıza ve ilgili taraflara sürdürülebilir başarı ile güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.
  2. Çalışma ortamından kaynaklanabilecek tüm riskleri değerlendirerek öncelendirmek ve kabul edilebilir risk seviyesine indirerek yaralanmaların ve sağlık sorunlarının önlenmesini sağlamak. İSG yönetim sistemimizi çalışan erişimine açık olarak dokümante etmek, yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak.
  3. İş sağlığı ve güvenliği risklerimize uygun olan yasal şartlar, mevzuat ve standartlara uyarak, gerekliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba göstermek.
  4. İş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak.
  5. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak ve sorumluluk bilincini artırmak.
  6. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğunu ve çalışanlara danışmanın , onların katılımının önemini benimsetmek.
  7. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı ve çalışanlara danışma, katılımın sağlanması için gereken süreçler oluşturulur ve uygulanır.